Nederland koploper

Nederland is koploper wat betreft het hebben van schulden. Ons systeem van huizen met hypotheken is daar grotendeels de oorzaak van. Een scheiding, een ontslag, tegenslagen. Het opbouwen van schuld komt veel voor en steeds vaker leidt dat tot ernstige, problematische schulden. De kredietbank komt in beeld, tien procent van het huishoudgeld wordt al ingenomen. Een aanvraag voor de voedselbank komt dichterbij. Hoe kom je rond zonder nog meer schulden te maken? Wat doet zo ‘n situatie binnen je relatie, je gezin, met je sociale contacten? En vooral: hoe kom je eruit?
Kerken in Nederland hebben het initiatief genomen tot coaching door maatjes. Ook in Hilversum is deze stichting SchuldHulpMaatje aanwezig, inmiddels werkzaam in Naarden, Bussum en Hilversum. Niet door geld te geven, maar maatjes gaan naast een ander zitten en helpen met het op orde krijgen en houden van de financiele situatie.
Er voor uit komen dat je schulden hebt is niet eenvoudig. Schaamte, tekortschieten, ik los het zelf wel op. Dus komen veel probleemschulden pas in beeld wanneer de betrokkene al langere tijd van alles heeft geprobeerd en er eigenlijk al veel schade is ontstaan. SchuldHulpMaatje probeert daarom zo goed mogelijk in beeld te komen en bekend te zijn, want het is belangrijk om in een vroeg stadium een traject van hulpverlening te beginnen. De gemiddelde schuld is 30.000 euro en dan kunnen er zo’n 15 schuldeisers zijn.
Om hulp te kunnen bieden is het nodig dat maatjes opgeleid worden en bekend raken met (overheids)regelingen die er zijn. Tijdens drie zaterdagen binnen zes weken worden de maatjes klaargestoomd. Wie aan zo’n professionele cursus meedoet heeft al wel toegezegd voor minstens een jaar als maatje inzetbaar te zijn.
Mevrouw Kraaijeveld – Wouters, voorzitter van SchuldHulpMaatje Hilversum e.o., vertelde op zondag 22 februari na de viering over allerlei aspecten van het hebben van schuld. Hoe schrijnend het kan zijn, hoe het in allerlei lagen van de bevolking voorkomt en wat voor invloed het kan hebben op het leven van mensen, gezinnen. De stichting heeft haar hart, dat was wel duidelijk. Momenteel worden 31 personen / gezinnen in Hilversum terzijde gestaan door een maatje. Die komt zo wekelijks langs om samen de gegevens door te nemen, om te adviseren bij plannen maken  en om te kijken hoe de ontwikkelingen zijn.
Mevrouw Kraaijeveld – Wouters bedankte de parochie voor de gift die ook dit jaar gegeven was, maar voegde daar ook vrijmoedig aan toe, dat een extra bijdrage met gejuich ontvangen zou worden. Het opleiden kost veel geld, maar is noodzakelijk om adequaat  en structureel hulp te kunnen bieden. Ook hoopte mevrouw Kraaijeveld – Wouters dat er meer kandidaten voor maatjes zich zouden melden, mensen die bereid zijn een deel van hun tijd en kennis beschikbaar te stellen om anderen helpen, zodat die weer een stuk van hun leven terugkrijgen als ze hun uitgaven en inkomsten in balans hebben.
Meer informatie is te lezen op de landelijke website www.schuldhulpmaatje.nl. Voor Hilversum is het postadres van de stichting: Van Hengellaan 6, 1217 AS  Hilversum. De coördinator alhier is Daniël Wagenaar (d.wagenaar@legerdesheils.nl).