Gebedsdienst voor de martelaren

Op donderdag 26 maart a.s. vindt in de Onze Lieve Vrouwekerk (Mariakerk, Stationsstraat 13) in Apeldoorn een oecumenische gebedsdienst plaats voor de geloofsgetuigen van de christelijke kerk in de wereld. Tijdens deze gebedsdienst worden de namen gelezen van de christenen in de wereld die recent voor hun geloof hun leven hebben gegeven. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgd worden voor hun geloof. Aanvang van de dienst is 19.00 uur.
Bij dit Gebed voor de Martelaren zal onze pastoor, deken Wietse van der Velde aanwezig zijn. Ook parochianen worden van harte uitgenodigd voor deze viering.

Mgr. Th. Hoogenboom (rk hulpbisschop) zal voorgaan, samen met hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk , Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud-Katholieke Kerk en Protestante Kerk Nederland. Ons gebed gaat uit naar de christenen in Syrië, Iran, Irak en overal in de wereld waar grote dreiging is en zoveel mensen slachtoffer worden van het aanhoudend geweld.