11plus

Als je misdienaar bent, hoor je nog eens wat! Daan klonk het tenminste bekend in de oren: ‘zwaarden die omgesmolten worden tot ploegijzers’. Daarover ging het in één van de lezingen op zondag 19 april. En daar sloot de 11+ catechese op aan: ‘Goed tegenover kwaad’. ‘Vrede i.p.v. oorlog’.

We hebben het gehad over de vraag hoe om te gaan met het ‘kwaad’? In het dagelijks leven gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want, moet je iemand nu echt je andere wang toekeren, als je een klap in je gezicht hebt gehad? Dan heb je toch grote kans dat je als watje beschouwd wordt. En gezien in de tijd: oorlogen zijn er altijd geweest. Het bewaren van de vrede is niet eenvoudig. Soms moet er zelfs geweld aan te pas komen om vrede te bereiken. Daarover waren we het eens.

Dat bracht ons bij verhalen over de tweede wereldoorlog. Binnenkort herdenken we dat zeventig jaar geleden de vrede in Europa hersteld werd. Na jaren die ontelbare slachtoffers hadden gekost: vervolgde joden, zigeuners, soldaten …… en mensen die verzet pleegden tegen het kwaad van rechteloosheid. Maar opkomen voor recht ging vaak niet zonder vuile handen te maken (en dat met de dood te bekopen!). ‘Kwaad’ is soms nodig om ‘goed’ tot stand te brengen.
Goed tegenover kwaad. Soms zijn dingen ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken.