De gezamenlijke vangst van CB en synode

Goed, het wild viel wat tegen:
een paar snel weghuppelende konijnen, een geplet slangetje, en veel vogels, hoog in de lucht.Maar toch!
En het wandelen was fijn. Héél fijn!

   

Maar er was meer vangst. Het ging ons tenslotte om het beleidsplan!
De gesprekkringen, onderverdeeld in beleidsterreinen, bleken erg zinnig en goed in staat om met elkaar tot een basis, een bron te komen. Wat is écht belangrijk?
En: hoe vertalen we dat dus naar de praktijk?
Hoewel deze vertaalslag moeilijk blijft, hebben we de hoop dat ook dit samenkomen, als onderdeel van het proces, ertoe gaat leiden dat op de synode van 2015 een werkbaar, breed gedragen beleidsplan komt te liggen.
Houdt u het in de gaten? 
Het blijft namelijk niet in een hutje op de Veluwe liggen, maar moet in de kerken verwezenlijkt worden!
Delen in de buit 🙂

Oh ja, en daarnaast deze nog: tijdens de plenaire sessie waarin we onze ideeën aan elkaar presenteerden, werd dit door twee tekenaressen achter in de zaal in tekst en beeld neergezet. Mooie samenvatting!

Groet!
– Jillis van Maaren,
1e synodaal voor de parochie Hilversum.