Goede vrijdag, 15.00 uur

In de gebedsdienst die op Goede Vrijdag om 15.00 uur begint wordt het hele verhaal van de passie gelezen. Twee hoofdstukken lang luisteren we naar alles wat gebeurde en gezegd werd. Naar beschuldigingen, verwijten, bespotting en het vonnis. We horen ook van verdriet, radeloosheid en liefde. En er is geen preek; wat valt er nu nog uit te leggen?
Het kruis, dat op het plein voor de kerk heeft gestaan, wordt in het midden gezet.
Symbool van lijden, van onrecht. Maar ook teken van Leven!