Kruisweg-meditatie

Op de ochtend van Goede Vrijdag komen we in de kerk bij elkaar om samen op een meditatieve wijze de weg die Jezus van zijn ter dood veroordeling tot aan zijn begrafenis op die dag heeft gegaan mee te lopen. Ieder van de veertien staties van de kruisweg wordt bemediteerd aan de hand van een korte Bijbeltekst, een moment van stilte en een gebed.
U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Vrijdag 3 april, 10.00 uur.