Religieus erfgoed: paramenten-expositie tijdens open kerk

Een aantal kerken in Hilversum is open op zaterdag 1 augustus aanstaande in het kader van Kerkarchitectuur Hilversum. Het thema is dit jaar Kerk en Kunst en in onze kerk krijgt het de ondertitel Vakwerk in handwerk. De paramenten (kazuifels, antependia, wandkleden) die in de vorige eeuw door mevrouw Bep Veerman – de Jong zijn gemaakt worden uit de kast gehaald en tentoongesteld. U bent welkom in de open kerk van 13.00 tot 16.30 uur.

Oogstkazuifel