Een complex onderwerp dat om een reactie vraagt

Achteraf constateerde diaken Helen dat we de koffie waren vergeten; het onderwerp hield de aanwezigen zo bezig, dat het kopje koffie niet werd gemist. Op 20 september, de zondag in de vredesweek, hadden we het over het grote aantal mensen dat hun land ontvluchtte en heil zoekt in Europa, in Nederland en waarschijnlijk binnenkort ook in Hilversum. In de onderlinge gesprekken bleek hoe complex het vraagstuk is, dat er hulp op korte termijn nodig is en dat ook nagedacht moet worden over de lange termijn. Opvattingen verschilden, maar op één punt waren we het met elkaar eens: mensen die nu aankloppen, laat je niet op straat staan. De bed-bad-brood-opvang voorziet in het meest basale, daarnaast zou andere hulp en aandacht aangeboden kunnen worden. We hebben besproken of en hoe we als parochie daar iets in zouden kunnen betekenen. Pastoor Wietse van der Velde liet weten dat aanstaande woensdag 23 augustus tijdens een ontmoeting van pastores uit Hilversum die vraag centraal staat. Burgemeester Broertjes van Hilversum heeft in de media gezegd dat hij in de opvang van vluchtelingen graag wil samenwerken met onder andere de kerken. We zullen hem laten weten dat wij als oud-katholieke parochie waar mogelijk willen helpen. Hoe dat concreet eruit zal zien, is nog onbekend. Het is belangrijk om goed te weten wat nodig is en om in overleg met anderen of binnen bestaande structuren te werken. Als voorbeeld werd het Rode Kruis genoemd, dat nu ook dichtbij, in Zeist, opvang faciliteert voor vluchtelingen en daarbij de hulp in roept van vrijwilligers. Meer info over het Rode Kruis, klik hier.
In het korte praten met-moment werden al enkele ideeën geopperd voor als er vluchtelingen in Hilversum worden ondergebracht, zoals collectes, open kerk, knutselmiddagen voor kinderen en ontmoetingen met koffie en thee.
Binnenkort hopelijk een aanvullend bericht met verdere ontwikkelingen.