Groene kerkendag

Opgemerkt bij Kerk in Actie:
Op zaterdag 10 oktober organiseren Tear en Kerk in Actie de Groene Kerkendag in Houten. Gaat er een Hilversumse parochiaan naartoe? Laat het ons weten en doe verslag!

Onder leiding van de humorvolle stadsecoloog Niels de Zwarte wordt een veelzijdige dag geboden. Aan het woord komen mensen uit verschillende kerkgenootschappen. De opening wordt verzorgd door Ronald Putman (Franciscaan) en Otto Sondorp (PKN dominee). Er volgen dan korte inleidingen van mensen uit verschillende kerken (PKN, Doopsgezind en GKV) die laten zien hoe duurzaamheid er in hun kerk uitziet. Vervolgens is er een ronde workshops. Dit jaar kan er een ‘scheppingswandeling’ gedaan worden, maar er is ook informatie over: energiebeheer, groen in en om de kerk (met tijd om zelf aan de slag te gaan), Joodse spijswetten in relatie tot rechtvaardigheid en ecologie (rabbijn Clary Roorda). Verder nog over de rol van de voorganger, hoe jongeren in de kerk te betrekken bij duurzaamheid en over de nieuwe encycliek van Paus Franciscus. Oikos gaat in op het organiseren van de gemeente. De groene moskeeën uit ons netwerk vertellen over het belang van duurzaamheid in de Islam. Na de eerste ronde workshops is er een aangeklede én verantwoorde lunch! In de middag o.a. kennismaken met nieuwe groene kerken, workshops en informatie over het werk van (kerkelijke) organisaties overzee die ook werken aan behoud van de schepping en het bestrijden van onrecht. Het belang van de klimaatconferentie in Parijs (december) brengen we ook ter sprake en we horen over de eerste ervaringen met de klimaatloop die vanuit de kerken georganiseerd wordt. U kunt zich aanmelden voor de dag via de website Groene kerkedag.

De Groene Kerkendag wordt gehouden op 10 oktober in  de Opstandingskerk te Houten, 10.00-16.00 uur.