Martien Parmentier ontvangt Blaise Pascal-prijs

Hoogleraar en medeparochiaan Martien Parmentier ontvangt op zaterdag 19 september aanstaande de Blaise Pascalprijs voor zijn veelzijdige bijdrage in de theologie. Zijn deskundigheid op het terrein van de vroege kerk en hedendaagse charismatische vernieuwing wist hij vruchtbaar te maken voor kerkelijke vernieuwing en eenheid. De prijs, een erkenning voor buitengewone verdiensten op het gebied van de theologie, met name op het gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk, wordt ongeveer eens in de vier jaar uitgereikt door het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit Utrecht).

Martien bestudeerde de vroege bronnen van het christendom, met name ook uit de Syrische traditie. Hij zette zich ook in voor Syrische vluchtelingen in Nederland tijdens de jaren ’80. Parmentiers bijzondere theologische interesse gold de leer van de Heilige Geest. Als bijzonder hoogleraar voor de theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit maakte hij zijn onderzoek toegankelijk voor een breed publiek. Het leverde hem de bijnaam “hoogleraar Heilige Geest” op. Zijn onderzoek inspireerde Parmentier ook om bij te dragen aan de zoektocht naar kerkelijke eenheid. Parmentier doceerde aan de Katholieke Theologische Universiteiten Amsterdam en Utrecht, het Oud-Katholiek Seminarie, en de Universiteit van Bern.

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de opening van het academisch jaar van het Oud-Katholiek Seminarie. U bent van harte welkom bij deze openbare bijeenkomst, die om 14.00 uur begint in de Oud-Katholieke kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76, Haarlem.

We feliciteren Martien van harte met deze bijzondere onderscheiding.