Zout, licht en 600 jaar

‘Willen jullie een hapje?’ vroeg dominee Jurjen Zeilstra aan de kinderen in de oecumenische viering op zondag 17 januari in de Regenboogkerk. Hij hield hen uitnodigend een lepel vol zout voor. Nou nee, dank u wel. ‘Neemt u zelf maar een hap,’ reageerde een kind alert. Zout in zo’n hoeveelheid is niet lekker en ook niet gezond. Ook niet nodig in ons voedsel. Een snufje zout, aldus dominee Zeilstra, dat maakt al voldoende verschil in smakelijk of flauw. Zout kwam ook voor in de evangelielezing van de oecumenische viering in de Regenboogkerk. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt Jezus daar. En ook: jullie zijn het licht van de wereld. Uitspraken die uitdagen en aanmoedigen. In de viering waarin pastoor Van der Velde de preek hield en een oecumenisch gelegenheidscantorij samen met een muziekensemble het lied Ruimte van Henny Vrienten liet horen, werd al vooruitgekeken naar de tweede dienst op die zondagochtend, de gebedsdienst in de Grote Kerk op de Kerkbrink om het herdenkingsjaar van 600 jaar kerk in Hilversum te starten.
Vanuit de Regenboogkerk liepen kerkgangers in processie achter het kruis aan door de straten van Hilversum-centrum naar de Kerkbrink. Bij de kerk daar werd men buiten verwelkomd door muziek van het Leger des Heils. Binnen wachtte de koffie alvorens de gebedsdienst begon. Voorgangers uit kerken die de Raad van Kerken Hilversum* vormen verzorgden de viering en burgemeester Broertjes hield een toespraak. De burgemeester feliciteerde de kerken met hun verbondenheid en riep hen op om van zich te laten horen, onder andere in de dialoog tussen de godsdiensten, maar ook om alert te zijn op het herstellen van de christelijke waarden in onze samenleving.
De Grote Kerk is gebouwd op de plek waar in 1416 de eerste zelfstandige kerk in Hilversum stond. In de Grote Kerk zijn op diverse plekken nog fundamenten zichtbaar van die eerste kapel. In het komende jaar zal op verschillende manieren en op verschillende momenten opnieuw aandacht gevraagd worden voor dit 600 jaar kerk in Hilversum.

In de Raad van Kerken Hilversum zijn met elkaar verbonden:
de Evangelisch-Lutherse Gemeente, het Leger des Heils, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de samenwerkingsgemeente De Verbinding.

Foto’s: oa Fok de Boer

Zie ook hier een verslag.