Gastzangers welkom

Orgelspel, zang en mooie teksten vormen samen het programma van een moment van inkeer op zondag 13 maart, 16.30 uur. Ons kerkkoor zal daar een groot muzikaal deel in hebben en voor deze gelegenheid wordt het koor weer versterkt met ‘gastzangers’. Iedereen die graag zingt, is van harte welkom bij de repetities vanaf 17 februari op de woensdagavond van circa 21.00 – 22.00 uur. Het zal gaan om twee à drie muziekstukken, onder andere het Stabat Mater van Zoltan Kodaly.