Oliewijding

Op de vooravond van Witte Donderdag, woensdag 23 maart a.s. zal de wijding van de heilige oliën plaats vinden in de eucharistieviering in de kathedrale kerk van Utrecht om 19.30 uur. De gewijde olie wordt in ontvangst genomen door de parochievertegenwoordigers. U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Na afloop is er koffie of thee in het parochiecentrum ‘In de Driehoek’.

Ste Gertrudis,
Willemsplantsoen 2 te Utrecht