Quasimodolezing: Moedig leiderschap

‘Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig zijn. En hoe kunnen we aan bevrijding werken als we zelf geen vrije geest hebben? En hoe kunnen we anderen vragen om offers te brengen, als we zelf daartoe niet bereid zijn? Sommigen zullen zeggen dat het hierbij slechts gaat om nog eens te meer een rijtje van nobele principes die veraf staan van de harde realiteit van de politiek…ik ben het niet met hen eens…’ (Dag Hammarskjöld, radioboodschap 1953).

Wie verantwoordelijkheid wil nemen, kan niet anders dan goed te luisterennaar wat met mensen aan de hand is. Hammarskjöld was een groot diplomaat, omdat hij zoveel respect had voor de mensen waarmee hij te maken kreeg en zich geroepen wist samen met hen naar humane oplossingen te zoeken voor de vraagstukken die zich onvermijdelijk stellen in een wereld in verandering.

In de Quasimodolezing op donderdag 31 maart zal  K.G. Hammar, voormalig aartsbisschop van Uppsala,
em. hoogleraar aan de Universiteit van Lund, spreken over ‘ Moedig leiderschap, mystiek en politiek bij Dag Hammarskjöld’. (Voertaal is Engels – Nederlandse vertaling beschikbaar.)
Het co-referaat wordt verzorgd door drs. Carola J. Schouten, lid van de Tweede Kamer.

De Quasimodolezing vindt plaats op donderdag 31 maart a.s. van 19.00 – 22.00 uur. U bent hiervoor van harte welkom in zalencentrum ‘In de Driehoek’ aan het Willemsplantsoen 2 in Utrecht.
Inschrijving (15 euro/20 euro) via de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Op 1 en 2 april wordt er door PAX en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een meditatief seminar georganiseerd onder dezelfde titel, met eveneens lezingen van KG Hammar, voormalig aartsbisschop van Upsala. Daarnaast vinden gesprekskringen plaats met o.a. Karin van den Broeke, Carola Schouten, Joris Vercammen en Herman Kaiser. Voor informatie en inschrijving: http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/agenda/seminar-moedig-leiderschap