Vastenactie

Tot en met Pasen kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL45 INGB 0658444522 tnv OK kerkbestuur, Hilversum onder vermelding van vastenoffer 2016 en ook via de collecteschaal is uw gift welkom!