Een vrouw met een sterk geloof

Geloven doen we allen op een verschillende manier en soms kunnen we ons optrekken aan het geloof van een ander. Dat laatste kan soms ook als we kijken naar het leven van een heilige die ons op de geloofsweg door het leven naar God is voor gegaan. Zoals Lidwina van Schiedam, de bekendste vrouwelijke heilige uit Nederland. Zij leefde in de vijftiende eeuw. Na een ongeval raakte zij verlamd. Haar levensverhaal werd spoedig in heel ons land bekend door preken van pater Brugman (ja, die van het spreekwoord) en door een levensbeschrijving door Thomas à Kempis. Tot op de dag van vandaag blijft Lidwina mensen fascineren door de manier waarop zij  haar lijden wist te dragen en in dat lijden tot een bijzondere ervaring van Gods aanwezigheid in haar leven kwam.
Aan deze vrouw, haar leven en wat haar omgang met haar ziekte misschien ook voor ons kan betekenen wil pastoor Wietse van der Velde op maandag 18 april aandacht geven met een inleiding over Lidwina, afbeeldingen uit het beroemde vijftiende eeuwse ‘plaatjesboek’ over haar leven, muziek uit haar tijd. Daarna is er tijd voor gesprek. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: pastorie. Vooraf aanmelden bij de pastoor is prettig.