Preek van de leek

Misschien heeft u het wel eens gehoord tijdens een reclameblok op de radio; ‘Het is een mooie dag om over de dood te praten.’ Dat is precies wat we komende zondag 10 april gaan doen. Aan de hand van een korte beschouwing op de maatschappelijke discussies over het, al dan niet zelfgekozen levenseinde, gaan we op zoek naar wat de Bijbel ons daarover aan handvatten geeft. Nadien praten we in de Akker door en is er, naast een reflectie op de preek, ook ruimte voor de meer ‘wereldse’ vragen zoals: wat is de waarde van een wilsverklaring en hoe gaan artsen tegenwoordig om met vragen rond het levenseinde?