Feestelijke wijding

Zaterdag 21 mei aanstaande wordt een speciale dag voor diaken Helen Gaasbeek, voor de kerk en voor de parochies Leiden en Hilversum, de twee parochies waar Helen momenteel werkzaam is. Het is op die dag dat aartsbisschop Joris Vercammen haar tot priester zal wijden. De viering zal zijn in de Ste Gertrudis (Willemsplantsoen 2 in Utrecht) en begint om 14.30 uur. Na afloop van de wijding is er gelegenheid voor ontmoeting in de societeit De Vereeniging aan de Mariaplaats
In Leiden, waar zij na de priesterwijding ook pastoor zal zijn, zal Helen op 22 mei voor het eerst voorgaan in de eucharistieviering. In Hilversum is dat een week later, op 29 mei.
U bent allen uitgenodigd om 21 mei dit feest van de priesterwijding mee te vieren in de Ste Gertrudis!