Margreet Vos koninklijk onderscheiden

Traditioneel is de dag voor de officiële verjaardag van de koning de dag waarop uit zijn naam een regen van lintjes over ons land neerdaalt. Lintjes/koninklijke onderscheidingen, tekenen van waardering voor mensen die zich gedurende vele jaren op een breed maatschappelijk terrein meer dan gewoon hebben ingezet.

Op 26 april kregen negentien Hilversummers door burgemeester Broertjes namens de koning een onderscheiding opgespeld. In de versierde Burgerzaal van het raadhuis deed hij dat ’s morgens bij een twaalftal Hilversummers. Eén van hen, die lid in de Orde van Oranje-Nassau werd, was onze eigen Margreet Vos-van Buuren. In zijn toespraak tot haar somde de burgemeester een indrukwekkende rij activiteiten en functies op die Margreet in de afgelopen decennia heeft vervuld.
Wat veel van die zaken gemeen hadden was dat Margreet zich voor zieke mensen of voor mensen die een extra positief duwtje in de rug nodig hebben, inzette en inzet. Natuurlijk ontbrak daarbij in die opsomming niet de door Margreet opgezette – en ook bij mensen uit onze parochie bekende – “Stichting Reizen Gezelligheid kent geen tijd” waarmee zij voor oudere en aan huis gebonden mensen goed verzorgde en begeleide korte vakanties organiseert.

In de lange rij van activiteiten van Margreet werd ook haar inzet voor onze oud-katholieke parochie van Sint Vitus genoemd. De burgemeester memoreerde o.a. haar lidmaatschap van het kerkbestuur sinds 2009 en de daarin door haar vervulde functie van penningmeester, maar ook haar rol in de financiële commissie van de parochie, haar kosterschap en haar assisteren als acoliet.
Iedere te decoreren persoon mocht maar een beperkt aantal mensen meenemen. Naast Margreets man Hans en haar kinderen mocht ik daar namens onze parochiegemeenschap ook toe behoren. Met Margreet en haar gezin zijn wij ook als parochie er trots op dat haar inzet voor mensen niet aan de aandacht van de koning (die daarbij natuurlijk wel een beetje is geholpen door mensen die hem daarop attendeerden) is ontgaan en dat zij – zoals wij haar kennen – nu fier deze bijzondere decoratie mag dragen.

Van harte proficiat,

– Wietse van der Velde, pastoor

Zondag 1 mei – Margreet ontvangt als dank en blijk van waardering een bloemetje van de pastoor

 

Foto boven: via hilversumsnieuws.nl