Priester Helen gaat voor

In de viering op de tweede zondag van Pinksteren, 29 mei, ging priester Helen Gaasbeek voor de eerste keer voor in de eucharistieviering in de parochie Hilversum, daarbij geassisteerd door pastoor Wietse van der Velde en lector Bart Sonnenschein. Een bijzonder moment voor de parochie en Helen, zo’n eerste keer. Namens de parochie ontving Helen het boek Tot in Athene van Willem Barnard. De ondertitel ‘leesoefeningen bij het tweede boek van Lukas’ verklaart misschien meer de keuze van dit boek. Barnard noteerde op zijn kenmerkende eigenzinnige wijze opmerkingen bij hoofdstuk één tot en met zeventien van het Bijbelboek Handelingen der Apostelen. Wat begon in Jeruzalem verplaatste zich en kwam in Athene, destijds culturele hoofdstad van ons werelddeel. Een boek over toen voor nu.

Foto’s: Benne Holwerda