Groot korenfeest 600 jaar Vitus

Op de feestdag van Sint Vitus, woensdag 15 juni, vieren we samen met de andere kerken in Hilversum dat 600 jaar geleden het georganiseerde parochieleven in ons dorp begon. We doen dat om 19.30 uur in het grootste Hilversumse kerkgebouw, de Sint Vitus aan de Emmastraat. Een twintigtal koren zal zich die avond laten horen. Onder leiding van Bob van der Linde doet ook ons koor, aangevuld met gastzangers, mee. Het OK Vituskoor zingt twee stukken: Verleih uns Frieden gnädiglich van Felix Mendelssohn Bartholdy en Miserere van Jan Pieterszoon Sweelinck.
Op deze avond wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek ‘Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken’, dat door Pieter Hoogenraad op verzoek van de Raad van Kerken is geschreven. Mis deze avond niet!