Priester Helen

Verlangen, dat is ook: langer worden, boven jezelf uit. Het reist je achterna en wordt je roeping. Aartsbisschop Joris Vercammen noemde het in zijn preek tijdens de eucharistieviering in de Ste Gertrudis op zaterdag 21 mei jl, waarin Helen Gaasbeek tot priester werd gewijd. Het tekent de weg die Helen gegaan is. Na de aanbevelingen uit de parochies Leiden en Gouda (waar Helen haar stage heeft gedaan) sprak de aartsbisschop de woorden ‘Priester zal zij zijn, tot eer van God, tot dienst in de kerk van de Heer.’ De wijdingsliturgie is indrukwekkend, met alle intense woorden en gebeden. Dit zo te mogen vieren met veel parochianen en belangstellenden uit allerlei plaatsen, met geestelijken uit de Oud-Katholieke Kerk en de oecumene, is een feest. De priester spreekt Gods uitnodiging uit, in dienst aan medegelovigen en aan allen, en is daarmee teken van Gods verliefdheid. Zo samen kerk zijn voedt ons verlangen!

Op okkn.nl staat een fotoreportage van de viering en de aansluitende receptie in sociëteit De Vereeniging.
De parochie Leiden doet op haar website verslag van de eerste eucharistieviering van priester Helen.
Zondag 29 mei aanstaande zal Helen voor het eerst in Hilversum voorgaan in de eucharistieviering.