Rector De Jager

Priester Jan de Jager zal geïnstalleerd worden tot rector van de oud-katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder tijdens de eucharistieviering op zaterdag 4 juni aanstaande om 15.00 uur in de Sinte Ceciliakerk, (Tsjerkepaed 26, 9081 AT  Lekkum, gemeente Leeuwarden). Na de viering is er gelegenheid om de rector te feliciteren met zijn benoeming en elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom!