Kapel op de Kerkbrink (?)

De Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim verhief de Hilversumse kapel op de Kerkbrink tot parochiekerk. Daarmee kwam voor de kerkgangers een einde aan de noodzakelijke zondagse wandeling over de hei naar Laren. En weer terug. Dat was in 1416. Anno 2016 kan gekozen worden uit meerdere godshuizen in Hilversum. Zes eeuwen kerk in Hilversum werd in januari jl gevierd met een gezamenlijke viering van al die kerken op de plaats waar vroeger de kapel stond, de Grote Kerk. Op woensdag 15 juni is er weer een feestelijk moment, nu in de RK Vtiuskerk aan de Emmastraat. Met volop muziek dankzij de medewerking van een groot aantal koren en met de presentatie van het jubileumboek. De avond begint om 19.30 uur en het programma vindt u terug op de website van het feest.

Koren die optreden:
Gooische Koorschool, Gospelkoor Dabar ’Yah, koor van het Apostolisch Genootschap, projectkoor van de Bethlehemkerk, Voce Laetare, koor van de Heilig Hart Kerk, OLVOO koor, IKK, Leger des Heils, Gospelkoor Edoza, Praise De Verbinding, koor Morgensterkerk, OK St.Vitus.