Maria Magdalena

Op de kerkelijk feestkalender staat bij 22 juli Maria Magdalena, de apostel der apostelen. In dagblad Trouw verscheen afgelopen dinsdag een artikel over deze heilige en het onlangs door paus Franciscus afgekondigde ‘eerherstel’ van deze Maria. Een aantal theologen, waaronder Helen Gaasbeek komt in de bijdrage aan het woord.