Schola Cantorum

De Schola Cantorum van het Aartsbisdom Utrecht zal op zondag 28 augustus medewerking verlenen aan de eucharistieviering die om 10.00 uur begint. Doorgaans zingen de mannen van de Schola in de kathedraal Ste Gertrudis in Utrecht. De Schola staat onder leiding van Piet van der Steen en beoefent naast het oorspronkelijke Latijnstalige ook het Nederlandstalige gregoriaans. Zij zingt eenmaal per twee maanden de hoogmis en elke eerste zondag van de maand de vespers in de Kathedraal; incidenteel doet zij `buitenoptredens’, ook aan vieringen op of rond de grote feesten (Pasen, Pinksteren, Kerstmis) verleent zij veelal medewerking. Zondagochtend 28 augustus dus in Hilversum.