Taizé-ontmoeting

De werkgroep Taizé Monnikenberg Hilversum heeft een Taizéontmoeting georganiseerd in het kader van 600 jaar Kerk in Hilversum. Iedereen is van harte welkom op 28 augustus!
Programma:
16.15 inloop
16.30 inzingen
17.00 viering
17.45 nazit
We hopen de ontmoeting buiten te kunnen houden. In geval van regen in klooster Casella.
Na afloop is een vrijwillige bijdrage welkom!
Wie een eigen bankje heeft en matje: graag zelf meebrengen, ter plaatse zijn stoelen voor wie dat nodig heeft.
Werkgroep Taizé.