Preken van Augustinus

Kerkvader Augustinus (ca. 400 na Chr.) heeft tot op de dag van vandaag in de kerk een grote invloed. De preken, bijbeluitleggingen, verhandelingen over het christelijk geloof en de beroemde spirituele autobiografie ‘De belijdenissen’ van de grote christendenker Augustinus zijn bronnen voor meditatie en geloofsverdieping voor christenen van alle tijden.
Vorig jaar heeft een groepje geïnteresseerden gedurende een aantal avonden gedeelten uit preken van Augustinus gelezen en met elkaar gesproken over de betekenis daarvan voor onszelf en voor ons geloven nu. Daar willen we dit seizoen een vervolg aan geven.
We starten op maandag 26 september om 20.00 uur in de bestuurskamer van de pastorie en wij eindigen tegen 21.30 uur. De volgende avonden zijn: 18 oktober, 22 november, 21 februari, 21 maart, 18 april.
U kunt zich voor meer informatie en voor aanmelding wenden tot pastoor Van der Velde.

Afbeelding:  Augustinus van Hippo door Sandro Botticelli (15e eeuw)