Startzondag

De viering van zondag 11 september, de startzondag, kreeg als rode draad ‘waardevol’ mee. De kinderen werden al gauw aan het werk gezet en gevraagd samen een grote vloerpuzzel te maken. Daar gingen ze enthousiast mee aan de slag, maar helemaal af maken lukte niet: er miste een puzzelstuk. De puzzel was zo niet compleet en er werd op allerlei plekken gezocht naar het ontbrekende deel. Dat illustreerde mooi de evangelietekst uit Lucas 15 die gelezen was, de tekst over dat ene schaap dat verloren was geraakt, die ene munt die ontbrak. In een preekgesprek tussen de pastoor en Nienke ging het daar ook over. Wat ben je kwijt geraakt, wie zijn we kwijtgeraakt en hoeveel doen we ervoor om het verlorene weer terug te vinden? In de voorbeden, gedaan door drie parochianen, klonk ook iets van die vragen door. Bij de koffie in De Akker vroeg pastoor Van der Velde nog aandacht voor de nieuwe penningmeester. Loek ontving zijn akte van aanstelling en hem werd alle goeds gewenst met zijn taak in het kerkbestuur. De kinderen waren tnog druk bezig met het klaarmaken van een lekkere verrassing die later in de tuin gepresenteerd zou worden: ze maakten pindarotsjes! Na de koffie volgde de lunch in de pastorietuin. John en zijn medewerkers hadden voor salades, broodjes, warm en koud lekkers gezorgd. En aan de grote tafels gezeten was het gezellig eten!