Waardevol

Zondag 11 september, de zondag van het waardevolle. Niet dat die zondag zo terug te vinden is in de kerkboeken, maar zo noemen we ‘m wel, komende zondag. De viering op die dag begint gewoon om 10.00 uur, maar in de viering doen we het zo nu en dan wat anders dan anders. Waarom? Het is startzondag en we hopen met zoveel mogelijk parochianen van allerlei leeftijden samen te zingen en te bidden en elkaar te bevragen over dat waardevolle. Alleen daarom al: kom zondag naar de kerk! Na de viering is er natuurlijk koffie en thee, en deze zondag nodigen we iedereen uit om langer te blijven voor een kort naprogramma en de lunch. Bij droog weer natuurlijk in de pastorietuin. Dus parochianen, gastleden en vrienden van de parochie: graag tot zondag.