Mattheus

Op donderdag 17 november organiseert de Stuurgroep Lectoren een terugkom/ studieavond over het Evangelie volgens Matteüs onder leiding van pastoor Joke Kolkman uit Arnhem. Deze bijbelstudieavond is in eerste instantie bedoeld voor lectoren en lectoren-in-opleiding maar andere parochianen en belangstellenden zijn ook welkom. Interesse? Lees meer hierover op okkn.nl.