Meezingen met de Christmas Carols?

Woensdag 16 november start het koor met het instuderen van Engelse kerstliederen voor de uitvoering van A Festival of Nine Lessons and Carols op vrijdagavond 16 december aanstaande.
Gastzangers en -zangeressen zijn van harte welkom in de kerk (ingang via de zijdeur links) voor de repetities op de woensdagavonden van 21.00 tot 22.00 uur.