Advent 2016

Vanaf 2005 schrijven de bisschoppen voor de dagen van advent een klein, bezinnend boekje met teksten, gebeden en afbeeldingen die de lezer bepalen bij de tijd in de kerk en in de wereld. Onder titels zoals Het woord van vriendschap, Debet Credit, Kome wie komt, Tegen de haat, Ik zal er morgen zijn en  Word toch mens! vonden deze ‘gedachten en gebeden bij advent en kerst’ hun weg naar velen, binnen en buiten de kerk. Helaas zal het Bisschoppelijk Bureau dit jaar om financiële redenen geen boekje uitgeven.
Zoekt u nog eens zo’n uitgave van vorige jaren op, lees en herlees de adventsboekjes en laat u opnieuw meenemen naar de betekenis van de dagen van het verwachten en de geboorte, het vieren van licht in duisternis.
Voor wie nog zo’n adventsboekje mist: in het grote kerkportaal liggen nog enkele exemplaren.

God, u geeft ons de ruimte,
de weidsheid van de hele wereld en meer
en vertrouwt ons het leven toe

Om thuis te geven
als de ander dat nodig heeft.
Omdat we u zo mogen kennen,
als betrouwbaar en van alle tijden.
Geef dat hart en ziel daar naar verlangen.

(Adventsboekje 2009)