Engelse kerstsferen

In onze Sint Vituskerk aan het Melkpad klinkt op vrijdag 16 december om 20.00 uur traditiegetrouw weer het Festival of Nine Lessons and Carols. In deze sfeervolle Engelstalige viering worden klassieke Engelse kerstliederen afgewisseld door korte lezingen uit het kerstverhaal. Iedereen is welkom. De toegang is vrij; de voertaal Engels. 

Het Festival of Nine Lessons and Carols is een traditionele viering voor de kersttijd. De viering bestaat uit negen lezingen uit verschillende bijbelboeken, waarin de geboorte van Christus centraal staat. Tussen de lezingen door zingt het oud-katholieke kerkkoor een groot aantal sfeervolle Engelse kerstliederen.

Het idee van de Nine Lessons is al oud. In 1880 stelde de Anglicaanse bisschop Edward Beson, de latere Aartsbisschop van Canterbury, een viering samen voor kerstavond in Truro, in Cornwall. Volgens de onofficiële lezing was die viering vooral bedoeld om de mannen uit de plaatselijke pub te houden. De afwisseling van liederen en lezingen was in haar eenvoud zo doeltreffend en sfeervol, dat de liturgie van Beson een traditie werd. Wel een vrije traditie overigens, want er is altijd veel ruimte geweest om de liederen te wisselen. In de loop van de twintigste eeuw zijn ook nieuwere kerstliederen aan de Nine Lessons toegevoegd, die inmiddels ook weer traditie zijn geworden.

Het Festival of Nine Lessons and Carols wordt over de gehele wereld uitgevoerd, in kerken en ook vaak in scholen. De jaarlijkse uitvoering door King’s College Cambridge is wereldberoemd. In Hilversum is de jaarlijkse uitvoering door het oud-katholieke kerkkoor inmiddels ook enigszins een traditie. Dit jaar is het koor voor de gelegenheid aangevuld met diverse gastzangers. De viering is overwegend in het Engels. Het muzikale leiding is in handen van cantor Bob van der Linde.