Jouw hand, mijn glimlach

In de Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) vieren we op zondag 15 januari samen met de parochianen van Onze Lieve Vrouw-kerk en de gemeenteleden van de Regenbogkerk. Het thema van de gebedsweek staat in het teken  van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.  ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet. Een ieder is welkom om 10.00 uur in onze kerk aan het Melkpad. De voorgangers zijn ds Jurjen Zeilstra, diaken Bert van Wilgenburg en pastoor Wietse van der Velde.

Dezelfde partners houden twee avonden waarin in gesprek wordt gegaan over de beleving van eucharistie/avondmaal. Dat wordt gedaan aan de hand van een boekje met gesprekssuggesties dat door de landelijke Raad van Kerken is uitgegeven. Daarbij zal veel ruimte zijn vooreigen ervaringen. De avonden zijn op 10 en 17 januari om 20.00 uur in respectievelijk de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 en de Onze Lieve Vrouwe Kerk, Naarderstraat 106. Ook hier bent u van harte welkom.