Nieuwjaarsontmoeting

Op zondag 1 januari werd na de viering in de pastorie het glas geheven op het nieuwe jaar 2017. Pastoor Van der Velde wenste alle parochianen veel heil en zegen toe tijdens het geanimeerde samenzijn.