Inspirerende liedteksten

Voor een groepje belangstellenden vertelde Roel Bosch donderdag 16 maart jl over de Keltische spiritualiteit. Hij liet vooral aan de hand van liederen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, in 2013 uitgegeven door acht protestanse kerken in Nederland en België, kennis maken met de vertaling van die spiritualiteit in liedteksten. Zoals ‘Voordat ik kan ontvangen’ (400) of ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (833). Liederen over wat een mens  bezighoudt in voor velen herkenbare taal. Roel Bosch wees op vier elementen die kenmerkend zijn voor de Keltische spiritualiteit, in het Engels de vier P’s: Presence, Poetry, Pilgrimage, Penance. Elementen die ook in de liedteksten terug te vinden zijn. Veel van deze liederen zijn afkomstig uit de Iona-community. Een oecumenische christelijke gemeenschap en beweging die met deelnemers uit verschillende kerken en landen zich richt op reflectie, gebed, en de praktische inzet, het werken aan gerechtigheid, vrede en een duurzame wereld.
In de lezing over de liederen en de intenties van de Iona-community werd door de aanwezigen veel moois en zinvols ontdekt. De hoop werd uitgesproken dat de spiritualiteit ook onze parochie zal inspireren en dat de liederen een plek kunnen krijgen in de vieringen.

1 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mij
en leg dat neer.

2 Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging –
ik leg het neer.

3 Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst –
ik leg het neer.

4 In deze kring ziet Christus zelf mij aan.
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt
wordt neergelegd.

5 Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.

Foto: Abdij op Iona