Keltische spiritualiteit is dichtbij!

Bergen en molshopen,
prijs God!
Regenplassen en zeestranden,
prijs God!

Zo begint een tekst die ontstond in de community van Iona. Iona, een eilandje voor de Schotse westkust, is al zeker sinds 568 een vindplaats van christelijk geloof. Ds. Roel Bosch uit Zeist weet er meer van. Hij schreef het boekje ‘Er zijn! – keltisch christelijk geloven’, en is actief lid van de oecumenische Iona-beweging. Voor hem spreekt het vanzelf dat deze bron ook inspiratie biedt voor kerken en geloofsbewegingen in Nederland.

Hij zal op donderdagavond 16 maart in onze St Vituskerk aan het Melkpad om 20.00 uur in een lezing een schets geven van de keltisch christelijke spiritualiteit en de Ionabeweging, en daar zeker ook muziek en liederen bij gebruiken. De toegang is gratis, de opbrengst van de eindcollecte is bestemd voor de vastenactie opvang in Calais. De toegang is gratis, de opbrengst van de eindcollecte is bestemd voor de vastenactie Opvang in Calais. Voorafgaand aan de lezing begint in de kerk om 19.25 uur een meditatief avondgebed in de veertigdagentijd. Ook daar bent u uiteraard van harte welkom.

 

Dr. Roel A. Bosch was o.a. studentenpredikant in Maastricht, en nu predikant binnen de PKN in Zeist. Hij publiceerde onder andere over 18e eeuwse kerkgeschiedenis, de Psalmen en keltische spiritualiteit. Hij was lid van de Sectie Eredienst van de Raad van Kerken en van de redactie van ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’, 2013. Hij verzorgde retraites voor de geestelijkheid en de seminaristen van de OKK.