Vastenproject: Gastvrij in Calais

Doel van de vastenactie 2017 is het Maria Skobtsova Huis in Calais, Noord-Frankrijk. Vrijwilligers en vluchtelingen delen samen het huis en vaak ook een kamer. De gasten komen vooral uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië en ook uit Afghanistan. Het zijn mensen die omwille van de omstandigheden even een ‘veilige haven’ nodig hebben en na enkele weken of maanden in de officiële opvang terecht komen. Afhankelijk van de nood kunnen tot vijftien mensen worden opvangen. Het Maria Skobtsova Huis is een oecumenische project waarin broeder Johannes (OKKN), religieuze zusters (RKK) en protestantse dominees nauw samenwerken. Het huis is vernoemd naar de orthodoxe heilige en martelares Moeder Maria Skobtsova die in haar klooster in Parijs vluchtelingen en joodse kinderen hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog en daardoor later zelf slachtoffer werd van het nazisme. Het werk is volledig afhankelijk van giften en de inzet van vele vrijwilligers. Dat voor dit project gekozen is, vindt zijn reden in het feit dat in dit Maria Skobtsova Huis broeder Johannes van de Gemeenschap van de Goede Herder werkzaam is. Deze monastieke gemeenschap is vorig jaar januari als vereniging opgenomen in onze Oud-Katholieke Kerk. In de onlangs verschenen Oud-Katholiek staat een uitgebreid interview met broeder Johannes.
Een vastenbijdrage voor deze gastvrijheid in Calais kan worden overmaken op bankrekeningnummer NL45 INGB 0658444522 van de oud-katholieke parochie in Hilversum o.v.v. Vastenactie 2017.
Zie ook de Facebook-pagina MariaSkobtsova