Eindexamentijd

Glansrijk wist organist en koordirigent Bob van der Linde op 21 april jongstleden zijn examen gemeentezang te halen! Hij bereidt zich nu voor op literatuurspel-examen op 17 mei in de Domkerk in Utrecht, aanvang 20.15 uur (met werken van Alain, Bach, Buxtehude, Mendelssohn en Messiaen).
Wie hierbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom. De toegang is vrij, wel graag even melden bij Bob als je van plan bent om te komen.