Witte Donderdag

Op Wiite Donderdag, dit jaar op 13 april, vieren wij dat de Heer Jezus ‘op de avond voordat Hij werd overgeleverd’ de eucharistie instelde. De viering begint om 19.30 uur. Het altaar waaraan op weekdagen de eucharistie wordt gevierd, zullen we deze avond voor de communiebank zetten. De gemeente kan op stoelen ter weerszijden zitten of in de voorste banken van het schip. Vanaf het Gloria van deze mis tot aan het Gloria in de paaswake zwijgt het orgel. Na de evangelielezing worden in navolging van wat Jezus als teken van zijn dienstbaarheid aan zijn leerlingen deed, door de pastoor de voeten van een aantal parochianen gewassen. Na de communie brengen wij het sacrament over naar het rustaltaar. Onder het lezen van psalm 22 wordt daarna de altaarbekleding weggenomen. Voor wie dat wil is er daarna gelegenheid om tot 23.00 uur te waken en te bidden in de kerk.