Goede Vrijdag

Aan de hand van de veertien staties bemediteren wij in (Bijbel)woord, samengesproken korte teksten, stilte en gebed het lijden van onze Heer in een samenzijn dat begint om 9.45 uur.

De gebedsdienst om 15.00 uur, het uur dat Jezus stierf, is een uur met lezingen, gezangen en gebeden en eenvoudig ritueel rond het kruis. Wij horen de Passie volgens Johannes. Hierna bidden wij het grote gebed van de Kerk. De vorm – gebedsoproep, stil gebed, samenvattend gebed – is de traditionele. De bewoording van deze gebeden volgt dit jaar de bewerking door twee leden van onze parochie. Vervolgens wordt het grote kruis van het kerkplein de kerk binnengedragen en als centraal teken opgesteld. Wij vereren het kruis van de Heer met wierook en wie dat wil kan een bloem bij het kruis leggen of er voor knielen. In stilte verlaten we de kerk.

Meer over Goede Vrijdag leest u hier.