Palmzegening, processie en passielezing

De viering van palmpasen begon buiten op het kerkplein met de lezing uit het evangelie volgens Mattheüs over de intocht van Jezus op een ezelsveulen in Jeruzalem. Nadat de priester en de lector de gewijde palmtakken hadden uitgereikt aan alle aanwezigen begonnen zij met de processie; in optocht, de kinderen met hun kleurige palmpaasstokken, zingend door de buurt. Weer terug bij de kerk werd de processie binnen voortgezet. Daarna werd door drie lezers de passie gelezen, het schriftgedeelte dat het hele verhaal van de komende Goede Week vertelt. Van de laatste dingen tussen Jezus en zijn leerlingen, het avondmaal, het verraad en de arrestatie, het proces en de terechtstelling. Van Hosanna en kruisig hem. In de komende week komt het verhaal weer terug tijdens de verschillende vieringen.