Feest van de Geest

Op de laatste dag van de paastijd viert de christelijke kerk Pinksteren en wordt uit de Bijbel gelezen hoe de samengekomen leerlingen van Jezus ‘begeesterd’ raakten: een geluid als een stormwind, een soort van vurige vlammen en iedereen werd er door aangestoken. Vol van de Heilige Geest vertelden ze anderen over de geweldige dingen die God had gedaan en iedereen verstond wat ze zeiden. Gelovigen door de eeuwen heen hebben in navolging van dit eerste Pinksterfeest gebeden om die geestkracht: Veni Sancte Spiritus.
Op zondag 4 juni, 10.00 uur vieren we in de eucharistieviering Pinksteren.

Kom, Heilige Geest,
zend voort de hemelse
lichtstraal.
 
Kom, vader van de armen,
kom gever van geschenken,
kom, licht van het hart.
 
Allerbeste trooster,
zachte gastheer van de ziel,
zoete troost.
 
Rust bij het werk,
verfrissing bij hitte,
vertroosting bij verdriet.
 
O, allerzaligst licht,
vul het binnenste van het hart
van uw gelovigen.
 
Zonder uw godelijke macht,
is er niets in de mens,
is er niets onschuldigs.
 
Reinig wat vuil is,
maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.
 
Maak soepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.
 
Schenk uw gelovigen,
die vertrouwen op u,
de zevenvoudige heilige giften.
 
Schenk voldoening voor weldaden,
schenk het uiteindelijke heil,
schenk de eeuwige vreugde.
Amen. Halleluja.