Voorjaarsgemeentevergadering 31 mei om 20:00 uur

Op woensdag 31 mei is er om 20:00 uur de voorjaarsgemeentevergadering, waarvoor u allen harte bent uitgenodigd. Er zijn interessante agendapunten: de veranderingen van onze Akker, de jaarstukken 2016 van de parochie, De Jagerfonds en het Van der Heijdenfonds en publiciteit. 
De vergaderstukken liggen op de zondagen in het kerkportaal en zijn via de website parochie wel en wee te downloaden. We stellen het op prijs als u onze secretaris Maghalie Treffers laten weten dat u komt: secretaris.vitus@upcmail.nl