Allerheiligen – Allerzielen

Op de katholieke kalender staan 1 november en 2 november verbonden met elkaar: we vieren eerst Allerheiligen, ter nagedachtenis aan alle gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, en een dag later Allerzielen, de gedachtenis van onze overledenen. Van oudsher geloven christenen dat het leven van een mens bij zijn dood niet ophoudt, maar dat het voorbij onze grens van tijd en ruimte anders verder gaat. Woorden als hemels vaderland, eeuwige stad, heiligen rondom Gods troon en belofte van uw koninkrijk klinken dan. Woorden die troost en hoop bieden op 1 en 2 november en alle dagen.

Op zondagmorgen 29 oktober wordt in de eucharistieviering die om 10.00 uur begint, Allerheiligen-Allerzielen gevierd. U bent van harte welkom om mee te vieren.

De kerk is open voor gedachtenis op zaterdag 28 oktober en 4 november, tussen 13.00 en 16.00 uur.
Op donderdag 2 november staat de deur open vanaf 11.00 uur . U kunt een kaars branden, de naam van uw gestorvene opschrijven en/of even stil in de kerkbanken zitten. Op donderdagavond begint om 19.30 uur een moment van samen gedenken, met muziek, gedichten, gebed en kaarsen. Hier kunt u meer lezen.