Dienst van handoplegging, zalving en gebed

‘Ad te levavi’ begint het introïtusgezang op de eerste zondag van de advent, komende zondag 3 december. Ad te levavi animam meam: Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. 
Een gebed, passend bij de dienst van handoplegging, zalving en gebed die we die zondag in de eucharistieviering houden. Onze verlangens naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden, onze vraag om gezegend te worden met kracht voor onszelf of om anderen te kunnen bijstaan, mogen in vertrouwen worden voorgelegd aan God.

Het Ad te levavi gaat verder met:

Laten mijn vijanden mij niet bespotten,
want al wie U verwacht,
zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer Uw wegen
en leer mij Uw paden kennen.

Een ieder is welkom om mee te vieren.

Zondag 3 december 2017
Aanvang: 10:00 uur