Deel dan brood en wijn

‘Wees te gast bij God de Heer’ werd gezongen in het openingslied van de viering op zondag 26 november. Een bijzondere en bijzonder feestelijke viering, want behalve het hoogfeest van de wijding van onze parochiekerk was er ook het feest van de vier jongeren die voor het eerst deelnamen aan de heilige communie. Aan het begin van de viering zetten zij hun doopkaars temidden van de bloemschikking voor het altaar. De bloembakjes waren opgemaakt met rode en gele bloemen; geel is de kleur van het licht en rood van de liefde. In deze viering: het licht en de liefde van Christus. Om de bakjes met de doopkaarsen stonden veel kleine vaasjes met bloemen. Allemaal verschillend en verbonden met elkaar door klimop (trouw). De bloemengroep bracht hiermee de parochiegemeenschap tot uiting. Allemaal mensen met ieder een eigen karakter en talenten, en met elkaar verbonden door de trouw aan Gods woord. Het is de wens dat er ruimte is voor eenieder om er te zijn zoals hij/zij is.
De voorbeden werden uitgesproken door de vier jongeren en de pastoor, en bij de communie mochten de jongeren als eerste de communie ontvangen. Met het lied ‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht’ werd de viering in de kerk afgesloten. In het parochiecentrum De Akker wachtte nog een feestelijk samenzijn met natuurlijk veel aandacht voor de eerste communicanten!

(binnenkort staan hier enkele foto’s van de viering)