Bach met Italiaanse invloeden

De ‘belastingcantate’, zo noemde schrijver Maarten ‘t Hart de cantate voor de 23ste zondag na Trinitatis, ‘Nur jedem das Seine’ (BWV 163). De tekst van deze cantate sluit aan bij de evangelielezing van die zondag (Matteüs 22: 15-22) waarin de farizeeën proberen Jezus in de val te lokken met de vraag of het is toegestaan de keizer belasting te betalen of niet. Wijzend op de afbeelding van de keizer op een muntstuk sprak Jezus: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

Op zaterdag 3 februari zal deze cantate van J.S. Bach klinken in de Grote Kerk op de Kerkbrink in de serie Cantate op de Brink. De aanvangstijd is 16.30 uur, de toegang vrij en na afloop een vrijwillige bijdrage in de collecte wordt zeker gewaardeerd.

Cantate op de Brink verheugt zich bijzonder op de medewerking van het Vocaal Ensemble Quink aan deze cantatevesper. Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een uniek ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van vier professionele zangers, maximaal uitgebreid tot acht zangers. Op 3 februari werken aan de cantatevesper mee: Marjon Strijk (sopraan), Elsbeth Gerritsen (mezzo-sopraan), Harry van Berne (tenor) en Kees Jan de Koning (bas).

De cantate bevat aria’s, recitatieven, duetten en een koraal, alle uitgevoerd door de solisten samen met het Orkest van Cantate op de Brink. Ook de andere werken van deze cantatevesper worden door Quink uitgevoerd. Heleen Weimar verzorgt een korte toelichting op deze intieme Bach-cantate.