Aswoensdag

aswoensdag

Aswoensdag is de dag na carnaval en markeert de veertig dagen durende vastentijd. Vanaf carnaval tot Pasen tellen we veertig vastendagen, de zondagen (feestdagen in de kerk!) worden niet meegerekend.

Op Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen of op de kruin strooien. De as is afkomstig van verbrande ‘palm’takken, de gewijde takken die tijdens de processie van Palmpasen 2017 werden meegenomen in onze rondgang door de buurt. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid.

De eucharistieviering met asoplegging begint woensdagavond 14 februari om 19.30 uur.